Локална терапия с фусидова киселина при лечение на бактериални кожни инфекции в детска възраст

Posted on януари 19, 2024

Бактериалните кожни инфекции са едни от най-честите клинични състояния, срещани в дерматологичната практика при деца (1,2). Те могат да бъдат първични или вторични състояния. Първичните инфекции са импетиго, ектима, инфекции на кожните придатъци
повърхностни и дълбоки фоликулити, стрептогенно интертриго, стрептококов перианален дерматит, а вторични са процесите на импетигинизация при рани, атопичен дерматит, контактен дерматит. Continue Reading