Локална терапия с фусидова киселина при лечение на бактериални кожни инфекции в детска възраст

Posted on януари 14, 2021

Бактериалните кожни инфекции са едни от най-честите клинични състояния, срещани в дерматологичната практика при деца.Те могат да бъдат първични или
вторични състояния. Първичните инфекции са импетиго, ектима,
инфекции на кожните придатъци – повърхностни и дълбоки фоликулити, стрептогенно интертриго, стрептококов перианален дерматит, а вторични са процесите на импетигинизация при рани, атопичен дерматит, контактен дерматит. Continue reading

Be the first to leave a comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.