ОСВЕДОМЕНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗБОР НА ДЕРМОКОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Posted on август 6, 2022

Широкото потребление и многообразието на продуктите за дермокозметика в съвременното общество поставят актуалния въпрос за информираността на потребителите относно
нейните качества и състав. Настоящата статия представя резултати от проучване сред 80
потребители на дермокозметика в пет аптеки в гр. Варна, относно тяхното поведение при избор на дермокозметика и информираността им за съставките на козметичните продукти,
с акцент върху парабените. Резултатите показват, че водещ мотив при покупка на
козметичен продукт е ниската цена (45%), на второ място е утвърдената търговска марка
(35%), мотивиращи са и телевизионните реклами. Само 38% от респондентите се
интересуват дали козметичният продукт съдържа парабени. За негативното влияние на
парабените върху здравето са осведомени едва 20%. Необходимо е да се разработят мерки за
повишаване информираността на населението за рисковите съставки в козметичните продукти,
приучаване на потребителите винаги да четат информацията върху етикетите, да разпознават
означенията на парабените, както и при откриване на некоректни и противоречиви данни
да информират своевременно контролните органи.Continue reading

Ключови думи: дермокозметика, осведоменост,
поведение на потребителите, избор