СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ ПРИ КОЖНИ И МЕКОТЪКАННИ БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Posted on август 1, 2022

Инфекциите на кожата и меките тъкани обхващат голямо разнообразие от доброкачествени и животозастрашаващи състояния. Някои от тях подлежат на лечение в амбулаторни условия, докато други изискват прилагане на интравенозни антибиотици и хирургичнa намеса. При избор на лечебно средство е препоръчително да се направи микробиологично изследване и съобразно него да се избере най-подходящата молекула от различните класове антимикробни средства. Основните патогени, участващи в тези инфекции, са Staphylococcus aureus и бета-хемолитични стрептококи от група А, но ентералните организми също играят роля, особено при нозокомиални инфекции. Кожните и мекотъканни инфекции се увеличават като честота и тежест във всички възрастови групи. Причините за това са нарастващата устойчивост на патогенните микроорганизми към много антибиотични средства при хоспитализирани и амбулаторни пациенти, растящият брой имунокомпрометирани болни и появата на метицилин-резистентен Staphylococcus aureus. Тези факти имат отношение към насоките за лечение с цел справяне с увеличаването на бактериалната резистентност и избора на вида на прилаганата терапия. За системно лечение медикаменти на избор са антибиотични средства от пеницилиновата група, макролиди, цефалоспорини, линкозамиди, гликопептиди, аминогликозиди, тетрациклинова група, оксазолидинони, антифолатни агенти. Continue reading

Ключови думи: кожни инфекции, системна антибиотична терапия, S. aureus, S. pyogenes, MRSA, резистентност, макролиди, пеницилинови антибиотици, цефалоспорини