Увеличава ли се броя на пациентите със заболявания предавани по полов път

В последните години заболяванията предавани по полов път се увеличават както в световен мащаб, така и в България. Съществена роля играе глобалната комерсиализация в условията на прехода у нас, не пълната диагностика и неправилното лечение. Ежегодно стотици хиляди хора заболяват от полово предавани болести.

По данни на световната здравна организация всяка година се откриват около 250 милиона нови случая на болести предавани по полов път въпреки че действителното им разпространение в света не е точно установено. Това налага всеки човек да има минимум познания относно полово предаваните болести за да знае как да се предпази от тях и да потърси компетентна медицинска помощ. В края на летния сезон в България, както обикновено може да се очаква повишаване на броя на регистрираните случай с сифилис, гонорея, хламидиини инфекции и други полово предавани заболявания.