Качество на живот при болните с някои чести андроген-зависими дерматози

Свидетели сме на засилен интерес към интердисциплинарната проблематика на андроген-зависимите дерматози. В настоящия обзор се систематизират данни от проучванията на съвременни чуждестранни автори, посветени непосредствено на нарушеното индивидуално качество на живот на болните с четири от най-честите андроген-зависими дерматози. Касае се за акне вулгарис, супуративен хидраденит, андрогенна алопеция и себореен дерматит. Използват се разнообразни дерматологични индекси и въпросници за оценка на качеството на живот на пациентите. Continue Reading

Ключови думи: качество на живот, андроген-зависими дерматози, акне вулгарис, супуративен хидраденит, андрогенна алопеция, себореен дерматит, въпросници

Kаква e вашата диагноза – дерматоскопска и хистопатологична корелация

Представя се 38 год. жена с множество пигментни лезии в областта на гърба. През последните 4 месеца в една от лезиите в лявата скапуларна област забелязала поява на кафеникаво оцветяване Фамилно необременена спрямо наличието на кожни тумори. Минали заболявания отрича. Не приема медикаменти.

Дерматоскопско изследване: Дерматоскопското изследване с поляризирана светлина установи тънки ретикуларни линии предимно в периферията, екцентрична тъмно кафеникава хиперпигментация, черни точки, васкуларни структури под формата на точки и линии, както и хипопигментни безструктурни участъци предимно в центъра на лезията. Дерматоскопското изследване на сателитната лезия показа тънки ретикуларни линии, единични черни точки, дискретно изразени кръгове и централно разположена тъмно кафеникава хиперпигментация. Беше извършена оценка със следните методи: ABCD (клинично и дерматоскопски), Menzies method, 7- point check list, risk level, алгоритмичен метод за прецизна диагноза. На базата на клиничната картина и дерматоскопското изследване бяха поставени следните диагнози: Dysplastic nevus, melanoma in situ и lentigo solaris (сателитна лезия).
Лечение: Извършена беше елиптична екцизия с последващо хистопатологично изследване. Обсъждат се клинчната, дерматоскопската и хистопатологична корелация. Continue Reading

Ключови думи: дерматоскопия, dysplastic nevus, melanoma in situ, lentigo solaris, хистопатологична корелация

Локална терапия с фусидова киселина при лечение на бактериални кожни инфекции в детска възраст

Бактериалните кожни инфекции са едни от най-честите клинични състояния, срещани в дерматологичната практика при деца (1,2). Те могат да бъдат първични или вторични състояния. Първичните инфекции са импетиго, ектима, инфекции на кожните придатъци
повърхностни и дълбоки фоликулити, стрептогенно интертриго, стрептококов перианален дерматит, а вторични са процесите на импетигинизация при рани, атопичен дерматит, контактен дерматит. Continue Reading

Списание „Дерматологичен Преглед“ Издание 2

Коморбидност при псориазис – II част. Мениджмънт при острите кондиломи. Късни усложнения при употреба на дермални филъри. Continue Reading

Чувствителната кожа

Чувствителната кожа е състояние, което се среща при голям процент от хората и може да се прояви във всеки момент от живота им. Засяга хора на различна възраст и с различни типове кожа. Признаците на чувствителност могат да бъдат постоянни или да бъдат предизвикани от различни външни и вътрешни фактори като бактерии, химически вещества, алергени, неблагоприятни климатични условия, хормонални проблеми, стрес и други. В настоящата статия се разглеждат различните типове чувствителна кожа, както и външните и вътрешните фактори, влияещи върху чувствителната кожа. Continue Reading

Ключови думи: чувствителна кожа, зачервяване, епидермална бариера, активни съставки, химичен пилинг

Annular Lichen Planus On Penis

Lichen planus (LP) is an idiopathic inflammatory disease of the skin and mucous membranes. Classical LP is characterized by pruritic, violaceous papules that favor the extremities. Annular lichen planus (ALP) is a long-recognized clinical variant of lichen planus, but is often considered uncommon in occurrence. ALP commonly involves the male genitalia but also has a predilection for intertriginous areas such as the axilla and groin folds. Distal aspects of the extremities, and less commonly the trunk, may also be involved. We report the case of 38 year-old uncircumcised male patient who addressed our clinic for multiple asymptomatic annular lesions on the glans penis and corpus penis and whitish linear bilateral and symmetric lines on buccal mucosa with 2 years duration. During this period the patient was treated several times with antifungal and corticosteroid drugs without improvement. Diagnosis was based on clinical features and histological examination. The patient was treated with topical pimecrolimus 1% with significant improvement after 3 weeks. Continue reading

Кокосово масло

Кокосовото масло представлява дериват на кокосовата палма, получен от вътрешната месеста част на кокосовия орех, която се нарича копра. Процесът на получаване на маслото включва настъргване и изсушаване на кокосовото месо, внимателното му пресоване при ниска температура и филтрация. Този механизъм за добиване е необходим, за да бъдат запазени структурно и функционално основните му полезни съставки. Употребата на кокосовото масло е позната на човечеството от близо 4000 години.Continue reading


Infections in Transplanted Patients

Solid-organ transplantation is a therapeutic option for many end-stage diseases. One of the most common complications in the post-transplant period are different kind of infections. They are caused by some bacterial pathogens such as Legionella spp., Nocardia spp., Salmonella spp. and Listeria monocytogenes, many
viral agents – Cytomegalovirus /CMV/, Herpes simplex virus / HSV/, Varicella-zoster virus /VZV/, Epstein-Barr virus /EBV/, and more rarely – fungi and parasites. The onset of the signs and symptoms is essential for establishing the diagnosis – wound nfections occur during the first 30 days after transplantation, opportunistic infections – 2 to 6 month later, and beyond 6 months, recipients suffer from the same infections distributed in the general community. Infections in solid-organ transplant recipients are global socio-medical problem, leading to prolonged
hospital stay, significant financial losses and disability /and high mortality rate/ of the patients. Continue reading
МНЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПАРАБЕНИТЕ В ДЕРМОКОЗМЕТИКАТА

Включването на консерванти в козметичните продукти е необходимо с цел да се предотврати
развитието на патогенни микроорганизми и да се запази качеството на продуктите подълго време. Едни от най-широко използваните онсерванти в дермокозметиката са парабените. Потенциалната вреда от парабените и
необходимостта от строг контрол върху използването им се дебатират от години. Направено е проучване на мнението на потребители на дермокозметика от гр. Варна относно контрола на парабените в козметичните продукти. Резултатите показват, че като цяло хората разчитат на коректността на производителите, но не са категорично убедени или не се замислят за това. За решаването на козметични проблеми и за
гарантиране на безопасност на потребителите се налага обединяване усилията на производители държавни контролни органи на дермокозметика, търговци, дерматолози и държавни контролниорганиContinue reading


Ключови думи: парабени, дермокозметика, контрол, мнение на потребителите
ОСВЕДОМЕНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗБОР НА ДЕРМОКОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Широкото потребление и многообразието на продуктите за дермокозметика в съвременното общество поставят актуалния въпрос за информираността на потребителите относно
нейните качества и състав. Настоящата статия представя резултати от проучване сред 80
потребители на дермокозметика в пет аптеки в гр. Варна, относно тяхното поведение при избор на дермокозметика и информираността им за съставките на козметичните продукти,
с акцент върху парабените. Резултатите показват, че водещ мотив при покупка на
козметичен продукт е ниската цена (45%), на второ място е утвърдената търговска марка
(35%), мотивиращи са и телевизионните реклами. Само 38% от респондентите се
интересуват дали козметичният продукт съдържа парабени. За негативното влияние на
парабените върху здравето са осведомени едва 20%. Необходимо е да се разработят мерки за
повишаване информираността на населението за рисковите съставки в козметичните продукти,
приучаване на потребителите винаги да четат информацията върху етикетите, да разпознават
означенията на парабените, както и при откриване на некоректни и противоречиви данни
да информират своевременно контролните органи.Continue reading

Ключови думи: дермокозметика, осведоменост,
поведение на потребителите, избор