Infections in Transplanted Patients

Solid-organ transplantation is a therapeutic option for many end-stage diseases. One of the most common complications in the post-transplant period are different kind of infections. They are caused by some bacterial pathogens such as Legionella spp., Nocardia spp., Salmonella spp. and Listeria monocytogenes, many
viral agents – Cytomegalovirus /CMV/, Herpes simplex virus / HSV/, Varicella-zoster virus /VZV/, Epstein-Barr virus /EBV/, and more rarely – fungi and parasites. The onset of the signs and symptoms is essential for establishing the diagnosis – wound nfections occur during the first 30 days after transplantation, opportunistic infections – 2 to 6 month later, and beyond 6 months, recipients suffer from the same infections distributed in the general community. Infections in solid-organ transplant recipients are global socio-medical problem, leading to prolonged
hospital stay, significant financial losses and disability /and high mortality rate/ of the patients. Continue reading
МНЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПАРАБЕНИТЕ В ДЕРМОКОЗМЕТИКАТА

Включването на консерванти в козметичните продукти е необходимо с цел да се предотврати
развитието на патогенни микроорганизми и да се запази качеството на продуктите подълго време. Едни от най-широко използваните онсерванти в дермокозметиката са парабените. Потенциалната вреда от парабените и
необходимостта от строг контрол върху използването им се дебатират от години. Направено е проучване на мнението на потребители на дермокозметика от гр. Варна относно контрола на парабените в козметичните продукти. Резултатите показват, че като цяло хората разчитат на коректността на производителите, но не са категорично убедени или не се замислят за това. За решаването на козметични проблеми и за
гарантиране на безопасност на потребителите се налага обединяване усилията на производители държавни контролни органи на дермокозметика, търговци, дерматолози и държавни контролниорганиContinue reading


Ключови думи: парабени, дермокозметика, контрол, мнение на потребителите
ОСВЕДОМЕНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗБОР НА ДЕРМОКОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Широкото потребление и многообразието на продуктите за дермокозметика в съвременното общество поставят актуалния въпрос за информираността на потребителите относно
нейните качества и състав. Настоящата статия представя резултати от проучване сред 80
потребители на дермокозметика в пет аптеки в гр. Варна, относно тяхното поведение при избор на дермокозметика и информираността им за съставките на козметичните продукти,
с акцент върху парабените. Резултатите показват, че водещ мотив при покупка на
козметичен продукт е ниската цена (45%), на второ място е утвърдената търговска марка
(35%), мотивиращи са и телевизионните реклами. Само 38% от респондентите се
интересуват дали козметичният продукт съдържа парабени. За негативното влияние на
парабените върху здравето са осведомени едва 20%. Необходимо е да се разработят мерки за
повишаване информираността на населението за рисковите съставки в козметичните продукти,
приучаване на потребителите винаги да четат информацията върху етикетите, да разпознават
означенията на парабените, както и при откриване на некоректни и противоречиви данни
да информират своевременно контролните органи.Continue reading

Ключови думи: дермокозметика, осведоменост,
поведение на потребителите, избор


СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ ПРИ КОЖНИ И МЕКОТЪКАННИ БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Инфекциите на кожата и меките тъкани обхващат голямо разнообразие от доброкачествени и животозастрашаващи състояния. Някои от тях подлежат на лечение в амбулаторни условия, докато други изискват прилагане на интравенозни антибиотици и хирургичнa намеса. При избор на лечебно средство е препоръчително да се направи микробиологично изследване и съобразно него да се избере най-подходящата молекула от различните класове антимикробни средства. Основните патогени, участващи в тези инфекции, са Staphylococcus aureus и бета-хемолитични стрептококи от група А, но ентералните организми също играят роля, особено при нозокомиални инфекции. Кожните и мекотъканни инфекции се увеличават като честота и тежест във всички възрастови групи. Причините за това са нарастващата устойчивост на патогенните микроорганизми към много антибиотични средства при хоспитализирани и амбулаторни пациенти, растящият брой имунокомпрометирани болни и появата на метицилин-резистентен Staphylococcus aureus. Тези факти имат отношение към насоките за лечение с цел справяне с увеличаването на бактериалната резистентност и избора на вида на прилаганата терапия. За системно лечение медикаменти на избор са антибиотични средства от пеницилиновата група, макролиди, цефалоспорини, линкозамиди, гликопептиди, аминогликозиди, тетрациклинова група, оксазолидинони, антифолатни агенти. Continue reading

Ключови думи: кожни инфекции, системна антибиотична терапия, S. aureus, S. pyogenes, MRSA, резистентност, макролиди, пеницилинови антибиотици, цефалоспорини

Neglected advanced giant squamous cell carcinomas and Cetuximab:The revolution of monoclonal antibodies

The diagnosis of squamous cell carcinoma (SCC) is primarily based on clinical features. A biopsy or excision and histologic confirmation should be performed in
all suspicious clinical cases in order to facilitate the subsequent correct management . First line treatment in patients with SCC is the complete surgical excision. The EDF-EADO-EORTC consensus group recommends a standardized minimal margin of 5mm even for low-risk tumors. For tumors, with histological thickness of >6mm or in tumors with high risk pathological features an extended margin of 10 mm is recommended. Lymph node ultrasound could be also highly recommended, especially in tumors with high-risk histopathological characteristic. In the case of clinical suspicion or positive findings upon imaging, a histologic confirmation should be sought either by fine needle aspiration or by open lymph node biopsy.Continue reading

Key words: neglected squamous cel carsinoma, cetuximab

Atopic Dermatitis – Exposome, Microbiome,Psyche,and Evolution

Atopic Dermatitis (AD) is probably the most common type of eczema. The quality of life assessment reveals a number of negative consequences for patients with AD and their families. AD is associated with high levels of stress, stigma, social withdrawal, anxiety, depression, and even suicide ideation. Atopic dermatitis is a multisystem inflammatory disease with a multifactorial, and still controversial etiology. Complex interactions between genetic, psychoneuroimmune and endocrine factors, microbiome,exposome and environment, mental and social factors, diet and lifestyle are proposed. AD is difficult to treat, has a chronic course rwith peaks of exacerbation and pronounced manifestation of mental factors. Such complexity requires deeper understanding of mechanisms behind AD. We consider a possible psychogenic component in diseaseexacerbation, andoffera different point of view onrelationships of human body with the colonizing microbiomein the context of AD etiology and pathogenesis. These
relationships are interpreted in evolutionary terms in an attempt to shed some light on mechanisms of chronic and pathological skin processes.Continue Reading
Keywords: Atopic Dermatitis; Microbiome; Exposome;ObsessiveCompulsive Disorder

Strategy of Aesthetic Laser Removal of Multiple Seborrheic Keratosis and Effects on Appearance’ Self-Esteem and Well-Being

Background: Individual well-being and self-esteem related to appearance of patients with multiple seborrheic keratoses (MSK), as well as an original strategy for complete removal of all lesions with CO2 laser are discussed. Presented are examples from our dermatological practice illustrating negative psycho-sowell as a cosmetic issue for its presence creates an overall impression of prematurely aged, and a “shabby” looking skin. Individuals with multiplecial impact of multiple SK on individual well-being. Seborrheic keratosis is considered a widespread dermatosis, as SK often suffer low self-esteem in terms of their appearance which may improve after the aesthetic CO2 laser complete elimination of MSK lesions. Objective: To study if appearance related self-esteem improves after the aesthetic CO2 laser full removal of the multiple SK lesions located on face and trunk areas. For the purpose, changes in appearance’ self-esteem post laser removal of multiple SK are tested.
Methods: Therapeutic and aesthetic removal of multiple SK is accomplished by laser thermolysis performed with CO2 laser, in particular. Study participants are asked to fill out a Self-Assessment of appearance’ self-esteem (11 items questionnaire) twice – before the complete CO2 laser removal of MSK, and then six months post the aesthetic laser treatment, as answers reflect patient subjective understanding of the degree of their physical attractiveness. Statistics performed using IBM SPSS Statistics, version 20. One hundred volunteers with multiple SK on face, and trunk took
place in the study.
Results: In both before and after measurements show that Appearance’ self-esteem scale distribution is close to normal distribution; Cronbach’s alpha 0.81, and then 0.61, respectively. No gender differences observed (M = 2.45, SD = 0, 56) female (M = 2.59, SD = 0.57); t = -1.077, p = 0.284, and males (M = 3.86, SD = 0.28), females (M = 3.86, SD = 0.38); t = 0.077, p = 0.939.
Conclusions: Complete aesthetic CO2 laser removal of multiple sebborheic keratosis from face and trunk improves self-esteem related to appearance. The described original CO2 treatment strategy serves as a practical tool in aesthetic removal of multiple seborrheic keratoses.Continue Reading
Key words: Seborrheic keratosis; Multiple seborrheic keratosis; CO2 laser thermolysis; Appearance related self-esteem; Individual well-being;
Себореен дерматит. Терапевтични аспекти

Себорейният дерматит е често срещано болестно състояние в дерматологичната практика с мултифакторна, но не ясно дефинирана патогенеза и комплексна нозология. Себорейната екзема е първата нозологична форма, отделена от огромната група на екземите още преди 120 г. (Unna P. G., 1867), в продължение на които тя многократно е ставала обект на научни спорове. Дискусионни и до днес са конкуриращите се наименования на заболяването, които са главно две, а именно: себорейна (себороична) екзема и себореен дерматит.Предразполагащи фактори за възникване на заболяването са: нарушена кератопоеза, инфекции, промени в мастната секреция, промяна във функционалното състояние на нервната система, климат, нарушения в имунитет, хранене, оксидативен стрес и др.Тъй като заболяването най-често засяга откритите зони от тялото, като лицето и скалпа, пациентите търсят консултация с дерматолог. Традиционната терапия на себорейния дeрматит включва препарати, като антимикотици, кератолитици, кортикостероиди, калциневринови инхибитори, алтернативни средства и други. Съвременните предложения за терапия на пациентите със себореен дерматит включват все повече агресивни препарати (глюкокортикоиди, имуносупресори, системни антимикотици, синтетични ретиноиди), a това поставя големи изисквания към обоснован индивидуален избор на начина и тактиката за лечение, и преди всичко – към точността на диагностиката и диференциалната диагноза. В настоящия материал се разглеждат локални и системни терапевтични средства за лечение на себореен дерматит.Continue reading

Ключови думи: антимикотици, калциневринови инхибитори, кортикостероиди, литиумни соли, метронидазол, фототерапия, себореен дерматит, циклопирокс оламин, индол-3-оцетна киселина, локална и системна терапия

Фотодинамична терапия- приложение в дерматологията

Фотодинамичната терапия представлява терапевтичен метод за лечение на бенигнени заболявания на кожата, като преканцерози, злокачествени туморни новообразувания, акне , розацея, веруки , псориазис. Тя намира приложение в лечението на акнеично увредена кожа. Използва се фотосензибилизиращо вещество и светлина за активиране на кислород съдържащите молекули и осъществяване на специфични фотохимични реакции. Фотодинамичната терапия може да бъде алтернативен метод на хирургичното лечение и лазертерапията.Continue reading

Ключови думи: фотодинамична терапия, 5- аминолиноленова киселина киселина, преканцерози, акне, псориазис, актинична кератоза.

Някои аспекти при диагностиката на урогенитални инфекции причинени от Chlamydia Trachomatis

Chlamydia Trachomatis е причинител на широка група заболявания, като уретрит, епидидимит, цервицит, салпингит, ендометрит, конюктивит, кератит, синдром на Райтер, венерически лимфогранулом, тазово възпалителна болест и неонатална пневмония. Целта на изследването е да се установи корелация между съществуващите методи за диагностика на урогениталната инфекция с Chlamydia trachomatis. Усъвършенстването и налагането на стандартизирани методи за диагностика и оценка е от съществено значение не само за пациента и лекуващия го лекар, но и за здравеопазването, фармакологичните компании и обществото.Continue reading

Ключови думи: Chlamydia Trachomatis, уретрит, епидидимит, цервицит, салпингит, ендометрит, конюктивит, кератит, синдром на Райтер, венерически лимфогранулом, тазово възпалителна болест и неонатална пневмония