ТРИХОСКОПИЯ ПРИ СЕБОРЕЕН ДЕРМАТИТ НА КАПИЛИЦИУМА

Дерматоскопията на капилициума (трихоскопията) все повече навлиза в съвременната дерматологична практика поради своята приложимост и ефективност. Характерните трихоскопски белези при себореен дерматит на капилициума (СДК) са жълтеникавите сквами и тънките „arborizing” съдове, които гo отличават от социално значими заболявания като псориазиса.Continue reading

Fibroepithelioma of Pinkus

Fibroepithelioma of Pinkus (FeP) is an uncommon and controversial skin lesion, sharing features of both basal cell carcinoma (BCC) and trichoepithelioma. In this article, we present a case of FeP and synthesise current concepts on the etiopathogenesis, diagnosis and treatment of this uncommon tumour.Continue reading

Pigmented Paraaxillary Located „Complex“ Basal Cell Carcinoma

Basal cell carcinoma (BCC) is the most frequently encountered neoplasm worldwide. While
nodular BCC is the most frequent clinical subtype, other forms of BCC, such as superficial, cystic, morpheiform,
infiltrative, and pigmented may also be encountered. Continue reading

ПЕПТИДИ В ДЕРМАТОКОЗМЕТИКАТА

През последните две десетилетия бяха разработени много субстанции и разкрити нови знания и
възможности за поддържане на кожното здраве и равновесие. Спектърът от биологично активни пептиди като неинвазивна нетоксична алтернатива на ботулиновия токсин в областта на козметиката
непрекъснато нараства. Създадени специално за включване в дерматокозметични продукти, пептидите с ботулино-подобно действие се оказват една нова възможност в борбата срещу стареенето на кожата. В настоящия обзор се разглеждат видове, класификация, механизъм на действие и ефективни данни, доказани чрез клинични изпитвания, за приложението на тези субстанции. Continue Reading

МЕТОДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ТАТУИРОВКИ

Премахването на татуировки се осъществява чрез механични, химични, термични, хирургични и смесени методи. Лазерните технологии дават най-добри клинични резултати по отношение степента на премахване на пигмента и вероятността от възникване на странични ефекти. Различните пигменти за татуаж изискват различна модалност на действие на лазерите. Клиничният резултат
от премахването на татуировки е индивидуален и зависи от формата и големината на татуировката, давността, механизма на направа, използвания цвят и плътност на пигмента, имунитета на пациента.Continue reading

Late Onset Achromatic Melanoma Arising in a Giant Congenital Melanocytic Nevus

A 61-year-old woman, with a lifelong history of a giant congenital melanocytic nevus in the occipital region with secondary development of giant melanoma is presented. Surgical excision was performed, and the histopathological evaluation confirmed the diagnosis of Giant Malignant Melanoma (GMM) with a maximum tumour thickness of 16 mm. Nowadays, there is tremendous uncertainty regarding how giant congenital melanocytic nevi (GCMN) should be treated. The standard approach to patients with late onset giant congenital melanocytic nevi (GCMN is based on two main considerations: (1) obtain an acceptable cosmetic results with the purpose to decrease the psychosocial inconvenience to each patient, and (2) to attempt to minimise the risk of development of malignant transformation. Unfortunately complete surgical removal of the GCMN is usually difficult
and very often impossible without subsequent functional or cosmetic mutilations. Continue Reading

Successful Treatment of Granuloma Annulare with Thin-Layered Co2 Laser Ablation

Two clinical cases of successful thin-layered CO2 laser ablation of localized form of granuloma annulare, are presented. Granuloma annulare is a rare dermatosis whose etiology is still unclear. Relation to various systemic diseases is assumed. Non-aesthetic lesions create discomfort, and may impede affected individuals’ social confidence, physical, and psycho-social functioning. In most cases lesions regress spontaneously, and therefore therapeutic minimalism is to be applied. Therapeutic modalities include laser therapy. Reports in literature of GA treatment with PDL, Fractional Thermolysis, as well as excimer laser indicate attempts at treatment of GA are being made not knowing the mechanisms behind etiology of GA. Presented bellow successfully treated cases with thin-layered CO2 laser ablation demonstrate treatment of GA with thin-layered laser ablation as therapeutically effective. The procedure is bloodless, relatively painless and completely aseptic, no postoperative pain. Possible impetiginization is easily avoided.Continue reading .

New Insights into the Etiopathogenesis of Seborrheic Dermatitis

Seborrheic dermatitis represents a chronic, widespread skin disease that is considered a multifactorial disorder influenced, in part, by Malassezia spp.opportunistic activities as well as by various endogenous and exogenous factors. This review systematizes the recent scientific achievements in the field of insufficiently elucidated etiology and pathogenesis
of seborrheic dermatitis.Continue Reading

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ОТГОВОР ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ С ROACCUTANE

Целта на настоящата разработка е да изследва и анализира терапевтичния отговор и най-често съобщаваните  нежелани  лекарствени реакции при пациенти употребяващи препарата Roaccutane при лечение на акне.Continue reading

БИОЛОГИЧНИТЕ СРЕДСТВА. РЕАЛИЗИРАНАТА НАДЕЖДА НА БОЛНИТЕ ОТ ПСОРИАЗИС

Псориазисът е често срещано заболяване на кожата – засяга от 0.5 до 2% от населението. Съществува в разнообразни клинични форми – от единични, най-често симетрични плаки, до засягане на големи площи от тялото,  усложняващи се в някои случаи до еритродермия. Характерно е честото наличие на коморбидност – бъбречна и чернодробна патология, диабет, сърдечно-съдова заболеваемост. Continue Reading