Kаква e вашата диагноза – дерматоскопска и хистопатологична корелация

Posted on януари 23, 2024

Представя се 38 год. жена с множество пигментни лезии в областта на гърба. През последните 4 месеца в една от лезиите в лявата скапуларна област забелязала поява на кафеникаво оцветяване Фамилно необременена спрямо наличието на кожни тумори. Минали заболявания отрича. Не приема медикаменти.

Дерматоскопско изследване: Дерматоскопското изследване с поляризирана светлина установи тънки ретикуларни линии предимно в периферията, екцентрична тъмно кафеникава хиперпигментация, черни точки, васкуларни структури под формата на точки и линии, както и хипопигментни безструктурни участъци предимно в центъра на лезията. Дерматоскопското изследване на сателитната лезия показа тънки ретикуларни линии, единични черни точки, дискретно изразени кръгове и централно разположена тъмно кафеникава хиперпигментация. Беше извършена оценка със следните методи: ABCD (клинично и дерматоскопски), Menzies method, 7- point check list, risk level, алгоритмичен метод за прецизна диагноза. На базата на клиничната картина и дерматоскопското изследване бяха поставени следните диагнози: Dysplastic nevus, melanoma in situ и lentigo solaris (сателитна лезия).
Лечение: Извършена беше елиптична екцизия с последващо хистопатологично изследване. Обсъждат се клинчната, дерматоскопската и хистопатологична корелация. Continue Reading

Ключови думи: дерматоскопия, dysplastic nevus, melanoma in situ, lentigo solaris, хистопатологична корелация