Локална терапия на повърхностни кожни инфекции в детска възраст

Едни от най-често срещаните кожни заболявания в амбулаторната практика са
повърхностните кожни бактериални инфекции. Инфламаторният процес при тях
се локализира на ниво епидермис, дерма и кожни придатъци. Такива заболявания
са импетиго, фоликулит, фурункул, карбункул, интертриго импетигинизата, перианален бактериален дерматит, еритразма, паронихия. Целта на настоящата статия е да представи приложението на локални терапевтични средства при повърхностни бактериални кожни инфекции в детска възраст. Continue reading

Локална терапия с фусидова киселина при лечение на бактериални кожни инфекции в детска възраст

Бактериалните кожни инфекции са едни от най-честите клинични състояния, срещани в дерматологичната практика при деца.Те могат да бъдат първични или
вторични състояния. Първичните инфекции са импетиго, ектима,
инфекции на кожните придатъци – повърхностни и дълбоки фоликулити, стрептогенно интертриго, стрептококов перианален дерматит, а вторични са процесите на импетигинизация при рани, атопичен дерматит, контактен дерматит. Continue reading

ХЛАМИДИАЛНАТА ИНФЕКЦИЯ В МИНАЛОТО И ДНЕС

От всички полово-предавани инфекции урогениталните хламидиази заемат второ
място в света по честота след трихомоназата. Най-често протичат асимптоматично или с лека клинична изява. При закъсняла диагностика и ненавременно лечение инфекцията може да доведе до сериозни усложнения и последствия особено у жените. Поради тези факти урогениталните хламидиази представляват сериозен здравен и социален проблем. Continue reading

 

Glycyrrhizinic acid – an alternative treatment of anogenital warts during pregnancy

Anogenital warts (also called condylomata acuminata) are one of the most common types of sexually transmitted infections. Condylomata acuminata are benign proliferations of skin and mucosa caused by human papilloma virus infection (HPV). HPV encompasses a family of over 150 subtypes of highly infectious viruses, some of which with varying malignant potential. Anogenital warts acquired during pregnancy tend to proliferate due to altered immunity and increased blood supply. Treatment of anogenital warts during pregnancy is aimed at assuring good pregnancy outcome and preventing viral transmission to the fetus.Continue reading

Neglected giant spinocellular carcinoma of the lower lip

Although squamous cell carcinoma (SCC) is the most common type of lip cancer worldwide, its giant form is extremely rare, due to its easy detection and early diagnosis. The survival rate is good if early eradication is performed, as 5-year survival accounts for approximately 80-90%. We present a rare variant of giant form of SCC on the lower lip in a 70-year-old patient, which had been neglected for many years, due to social disadvantages and absence of any resources for adequate medical help, until the tumor caused total inability of administration of food and drink. The recent diagnostic and therapeutic options are considered. Despite well-known etiologic factors regarding squamous cell carcinoma and the newest prognostic factors on tumor differentiation, such as β-catenin abnormal expression, the negative influence of the demographic characteristics of the patient were also in focus. Certain outcast ways of living should be considered as potential risk factors for the development of giant forms of SCC. In addition, an improvement of the quality of life of these patients results as being critical for the prevention of various of risk factors, as well as improving the survival rate in general. Continue reading

РОЛЯТА НА ДРОЖДИТЕ MALASSEZIA В ЕТИОЛОГИЯТА НА СЕБОРЕЙНИЯ ДЕРМАТИТ НА КАПИЛИЦИУМА

Себорейният дерматит (СД) е често срещанo  хронично  заболяване в дерматологичната практика, което засяга предимно капилициума и лицето. Етиологията му все още не е ясно дефинирана. Според някои автори се има предвид повече козметичен дефект, отколкото тежко протичаща дерматоза. Поради това се приема, че се касае за заболяване с мултифакторна патогенеза и комплексна нозология. Още през 1905 г. Cl. Simon oписва трудностите по диагностицирането на това заболяване. Continue reading

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Списание дерматологичен преглед

Развитието на информационните технологии чувствително промени на-
шия професионален живот. От защитаването на първата в България
дисертация в областта на дерматологията, написана на компютър из-
минаха повече от 20 години. Информацията, която получаваме от интернет пространството вече многократно надвишава тази от печатните издания.
Увеличават се лектронните периодични издания в световен мащаб.
С амбицията да бъдем полезни на дерматологичната общност, през
2007 г. поставихме началото на научно-практическата конференция
„Пролетни Варненски Дерматологични дни”, която придоби национален
характер с международно участие.Тук ще публикуваме вашите научни статии, обзори, клинични случаи, резюмета, реферати и писма от опита ви в България и чужбина в дух на демократичност и професионализъм.
DERMAREVIEW-1.2012_28.10_light

Суха кожа

Сухата кожа е много често срещан проблем, пред който са поставени специалисти от различни специалности. Сухата кожа може да бъде преходно явление или постоянно генетично обусловено състояние. В настоящия материал се разглеждат различни патофизиологични механизми, основни диагностични критерии, клинични симптоми, компоненти на препарати за хидратация на кожата, алгоритми за избор на продукти за лечение , типове, характеристики и състав на хидратиращи препарати , както и последни научни постижения в тази област. Continue Reading

Микроиглена мезотерапия

Микроиглената мезотерапия е иновативен метод използващ техниката на микроперфорация, свързан със стимулация на колагеновия и еластинов синтез. Образуваните микроканали позволяват по-лесно проникване на активните вещества в дермата на кожата Той е минимално инвазивна техника, насочена към решаването на различни естетични проблеми, подмладяване и регенериране на кожата и профилактика на различни кожни възрастови изменения. Continue Reading

ДИНАМИЧНА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА – ИНОВАТИВНА ФОРМУЛА ЗА ПОДМЛАДЯВАНЕ

Хиалуроновата киселина е естествен компонент в тъканите на човешкия организъм и играе важна роля за възстановяването на кожата.В процеса на стареене количеството на хиалуроновата киселина намалява и между 40-50-годишна възраст се губи около 50% от нея.Патентованата формула RHA (еластична хиалуронова киселина) води до значително подобряване на еластичността на кожата, дълготрайна хидратация и биоревитализация. Continue  Reading